ยินดีต้อนรับสู่

Satun UNESCO Global Geopark ปี 2018 1 ใน 13 แห่ง จากผู้สมัครทั่วโลก
โดยที่นี้เป็นแหล่งแรกของประเทศที่ได้แต่งตั้งจาก UNESCOให้เป็นอุทยานธรณีโลก  และเป็นแห่งที่ 4 ของ อาเซียน

นี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทำต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Categories: Uncategorized

Related Posts

Uncategorized

Lipe Green Season : Green1SA3AL_Lipe 3meals

Day 1:          Hatyai – Pakbara Pier – Ko Lipe  08:30hrs-09.00hrs.    Meet up at the meeting point in Hatyai and Joint Transfer to Pakbara Pier, Satun (2hrs.travelling) and Meet up with Company Staff at Pakbara Office Read more...