วันแรก        ท่าเรือปากบารา เกาะบูโหลนดอน                         (เย็น)

เจ้าหน้าที่ รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. สู่ท่าเทียบเรือปากบารา รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเรือ ก่อนเตรียมสัมภาระลงเรือ

12.30 น.     ออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน โดยเรือโดยสารสปีดโบ้ท

13.15 น.     ถึง เกาะบูโหลนเล เรือหางยาวรอเทียบ รับไปส่ง ณ รีสอร์ท เข้าที่พัก พักผ่อนสบายๆ เดินชมวิถีชีวิตชาวเล ณ เกาะบุโหลนเล อากาศเย็น แดดร่ม เล่นน้ำใสๆ บริเวณชายหาด พร้อมฝึกซ้อมการใช้หน้ากากดำน้ำ เพื่อความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ก่อนชมปะการัง และฝูงปลา ตลอดแนวหาดขาวสวยน้ำใสราวกระจก

18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น พร้อม Welcome Dinner บาร์บีคิวซีฟู้ด ริมชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night ราตรีสวัสดิ์ คืนนี้ติดเกาะกันค่ะ

วันที่สอง  เกาะบูโหลนไม้ไผ่ หินขาว เกาะบูโหลนเล                     (เช้า, เที่ยง, เย็น)

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดใสบริสุทธิ์

09.00 น.     เรือหางยาวมารับ เพื่อออกเดินทางสู่ เกาะหินขาว ดำน้ำชมปะการังอ่อนหลากสี เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีฝูงปลามากมาย และ ปะการังอ่อน 7สี จำนวนมาก โดยเฉพาะ สีขาว และสีเหลือง ซึ่งจะแตกต่างจาก ร่องน้ำจาบัง เกาะหลีเป๊ะ (ซึ่งจะพบเห็น สีแดงและสีชมพู) ชมฝูงปลานานาชนิด และ แหล่งปะการังแข็ง อันสมบูรณ์และหลากหลาย ณ เกาะอายัม หรือ เกาะไก่ หรือ กองหินแพ (ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลมทะเลที่เหมาะสม)

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง) ณ เกาะบูโหลนไม้ไผ่ หลังจากนั้น ดำน้ำดูความสวยงามของปะการังแข็งน้ำตื้นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล บ้างก็ทอดกายไปกับชายหาดขาวละเอียดด้วยเศษปะการัง

16.00 น.     เดินทางกลับสู่ที่พัก ณ เกาะบูโหลนเล พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น รื่นรมย์กับความสงบแห่งธรรมชาติบริสุทธิ์ นอนหลับ ฝันดีค่ะ ;o)

วันที่สาม  เกาะบูโหลนเล ท่าเรือปากบารา                            (เช้า)

07.30 น.              รับประทานอาหารเช้า สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดใสบริสุทธิ์ ก่อนเก็บสัมภาระ เตรียมเดินทางกลับ

09.00 น.     ขึ้นเรือหางยาว เดินทางสู่เรือโดยสารสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

10:15 น.     ถึงท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ พร้อม ความทรงจำที่ดี ท่ามกลางธรรมชาติ แสนสวยงามของท้องทะเลอันดามัน จ.สตูล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

สิ่งที่ควรเตรียม – รองเท้าแตะหุ้มข้อกระชับ แว่นตา หมวกและครีมกันแดด ของใช้ส่วนตัว เช่น ยา ผ้าเช็ดตัว แชมพู เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติ          เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีธรรมชาติที่สวยงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน บริษัทฯ เชื่อว่า ท่านทั้งหลายจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติที่มีค่านี้ไปพร้อมๆกันคะ โดย งดเว้นการให้อาหารปลา ไม่หยิบ ไม่เหยียบ ไม่จับ ปะการังหรือสัตว์น้ำทุกชนิดและไม่ทิ้งสิ่งใดๆลงทะเลหรือชายหาด

ข อ บ คุ ณ ค ะ ^^

 

อัตราค่าบริการ ท่านละบาท (คณะ เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป) (เด็ก ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่)

 

  ผู้ใหญ่ (บาท/ ท่าน)
Bulone Resort : Second Row Bungalow (AC) (with extra bed) 7,150.-
Bulone Resort : Second Row Twin Room Bungalow (AC) (2 bedrooms) 7,450.-
Bulone Resort : Seaview Bungalow (AC) (with extra bed) 7,850.-
Bulone Resort : Seaview Twin Room Bungalow (AC) (2 bedrooms) 8,150.-

 


โปรแกรมนี้รวม

 

 • เรือโดยสารสปีดโบ้ท ท่าเรือปากบารา เกาะบุโหลน
 • อาหาร 5 มื้อ ผลไม้ น้ำดื่ม
 • พิเศษ Welcome Dinner บาร์บีคิวซีฟู้ด
 • ที่พัก 2 คืน (2 ท่านต่อห้อง)
 • เรือหางยาวเหมาลำ เสื้อชูชีพ หน้ากากและท่อหายใจ
 • ค่าเรือหางยาวรับส่ง เรือโดยสาร และ รีสอร์ท
 • ค่าบริการอุทยานฯ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1ล้านบาท
 • ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 5แสนบาท
 • มัคคุเทศก์ดูแล
 • จอยรถตู้รับส่งท่าเรือปากบารา สนามบินหาดใหญ่


 

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ บริษัท ฯ จัดเตรียมไว้ให้
 • ค่าทิป ไกด์ ตามแต่การบริการ

หมายเหตุ

 • ชำระเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50% หลังการสำรองที่พัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 617-2-19225-0

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 419-2-10371-3

 

“ เติมสีสันให้ชีวิต … ใน วันพักผ่อนสบายๆ … กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”

รับจัดทัวร์ การประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา สำรองห้องพัก ตั๋วโดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมสันทนาการ แคมปิ้ง อีโคทัวร์ เชิงอนุรักษ์ และ วางเส้นทางแรลลี่

“ S P I C E UP YOUR L I F E . . .BY . . .SATUN C.P.S. TRAVEL ”

เส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ

 • ขึ้นถ้ำภูผาเพชรแสนอลังการอันดับ 1 เมืองไทย…สู่ลำน้ำธรรมชาติน่าพิสมัยคลองลำโลน อ.มะนัง จ.สตูล
 • ถ้ำเล สเตโกดอน การผจญภัยตื่นเต้นไปกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ และทะเลแหวก ในดินแดนทุ่งหว้า จ.สตูล
 • กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
 • เที่ยวทะเลตรัง สัมผัสมหัศจรรย์ถ้ำมรกตกลางทะเล

Related Posts

Package Tour

1SA2BB บุโหลน2วัน

วันแรก        เกาะบูโหลนไม้ไผ่ – หินขาว – เกาะบูโหลนเล                (เที่ยง, เย็น) เจ้าหน้าที่ รอรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมสัมภาระลง เรือ 09.00 น.     ออกเดินทางท่องทะเลอันดามัน โดยเรือหางยาวเหมาลำ สู่เกาะบูโหลนไม้ไผ่ ฝึกการใช้หน้ากากดำน้ำ และดำน้ำดูความสวยงามของปะการังแข็งน้ำตื้นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้ทะเล 11:30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน(กล่อง) ริมหาด 13:00 น.     เตรียมตัว ออกเดินทางท่องโลกใต้ทะเลอีกครั้ง ณ เกาะหินขาว เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีฝูงปลามากมาย และ ปะการังอ่อน 7สี Read more...

HOT

Lipe4D Full

2-DAY SNORKELING @ THE MALDIVES OF THAILAND   Package Code: 1SA4AL (Lipe4D Full) Description: Enjoy deeply the underwater world at Koh Lipe, Satun THAILAND by 2-day Snorkeling Trip both Near Zone and Far Zone. Koh Read more...

Package Tour

1SA5LS หลีเป๊ะถ้ำเลสเตโกดอน

วันแรก   สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – หลีเป๊ะ    (–, เย็น) เจ้าหน้าที่ รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางประมาณ  2 ชม.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเรือฯ (ตามอัธยาศัย) ก่อนออกเดินทาง 11.30 น.  ออกจากท่าเทียบเรือปากบาราท่องทะเลอันดามัน โดยเรือโดยสาร Speed Boat เดินทางทั้งหมด 1 ชั่วโมง 40 นาที ระหว่างทาง แวะ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา Read more...